สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน และติดตามผลการดำเนินงานฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ จำนวน 3 เครือข่าย ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน                  จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 25 ก.ค.2565