สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครปฐม  โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน และ
นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   และปศุสัตว์อำเภอดอนตูม เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  3 แห่ง ประกอบด้วย 1) โรงฆ่าไก่ของ นางน้อม ตรีรัตน์ ตั้งอยู่เลขที่ 247/1 หมู่ 9 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  2) โรงฆ่าสุกรของ นางสาวจิราพร บุญเลิศฟ้า ตั้งอยู่เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  3) โรงฆ่าสุกรของ นายวิโรจน์ ผุยรอด ตั้งอยู่เลขที่ 32/4 หมู่ 6 ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 16 พ.ค.2566