สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2566  นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมนายสัตวแพทย์จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 นายปรีดา  เนียมรอด  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครปฐม และนายวสันต์ กลิ่นสุข ปศุสัตว์อำเภอบางเลน ร่วมตรวจรับรองเพื่ออนุญาตการใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ประเภท สุกร และไก่ ชนิดพิเศษ (e-pp) และตรวจการกักเก็บซากสุกร ของบริษัท  เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาบางเลน ผลการตรวจเป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ และการกักเก็บซากสุกรเป็นปกติ ปริมาณซากสัตว์เข้า-ออกมีความสอดคล้องสมดุลย์กัน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน วันที่ 21 ส.ค.2566