สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยทำหมันสุนัข-แมว และให้ความรู้ประชาชนด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง ผลการดำเนินงาน ดังนี้ ทำหมันสุนัขเพศเมีย 1 ตัว เพศผู้ 1 ตัว ทำหมันแมวเพศเมีย 44 ตัว เพศผู้ 21 ตัว  รวมทั้งสิ้น 67 ตัว มีผู้ขอรับบริการทั้งสิ้น 23 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน วันที่ 29 ส.ค.2566