สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ออกปฏิบัติงานตรวจสอบห้องเย็นและสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มา และจำนวนของเนื้อสุกร  พร้อมตรวจเอกสารใบอนุญาตเคลื่อนย้าย/ใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ทั้งนี้ได้ให้ความรู้และแนะนำผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) อย่างเคร่งครัด 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 12 ก.ย.2566