งดรับของขวัญ

ปีงบประมาณ 2563

-จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ อ่านเพิ่มเติม (19 ก.พ.2563) 

ปีงบประมาณ 2565