งดรับของขวัญ

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

1. ทำร้ายร่างกายสุนัข

2. กรณีตรวจพบผลบวกต่อเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

3. กรณีนำซากสุกรที่ตายด้วยโรคแล้วบรรจุใส่ไว้ในโอ่ง จำนวน 9 ใบ