การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

1. ทำร้ายร่างกายสุนัข