สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

  • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีผลการประหยัดพลังงานดีเด่นในตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัดนครปฐม ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พ.ย.2559 อ่านเพิ่มเติม

  • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีผลการประหยัดพลังงานดีเด่นในตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของจังหวัดนครปฐม ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มี.ค2559 อ่านเพิ่มเติม

  • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีผลการประหยัดพลังงานดีเด่นในตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของจังหวัดนครปฐม ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มี.ค2558 อ่านเพิ่มเติม