งดรับของขวัญ

 

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563   เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และด่านกักกันสัตว์นครปฐม ได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF )ในพื้นที่ตลาดทุ่งพระเมรุ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ วันที่ 16 ตุลาคม 2563