งดรับของขวัญ

 

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลสวนป่าน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ วันที่ 15 ตุลาคม 2563