งดรับของขวัญ

 

 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดไทร ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขเพศเมีย 1 ตัว สุนัขเพศผู้ 1 ตัว แมวเพศเมีย 78 ตัว แมวเพศผู้ 46 ตัว รวมทั้งสิ้น 126 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 178 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 14 ตุลาคม 2563