งดรับของขวัญ

 

 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี นำโดยนายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี เข้าดำเนินการตรวจคัดเลือกเกษตรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ได้แก่ นายกิติแสง ศุภผล เลขที่ 20/3 หมู่ 1 ตำบลห้วยพลู
อำเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 12 ต.ค.2563