งดรับของขวัญ

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วัดปรีดาราม ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีการทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวม 25 ตัว แยกเป็นสุนัขเพศเมีย 3 ตัว สุนัขเพศผู้ 2 ตัว แมวเพศผู้ 8 ตัว แมวเพศเมีย 12 ตัว รักษาและให้คำปรึกษา 7 ตัว

 

ที่มาของข้อมูล : สนง.ปศอ.สามพราน (ภาพ:นายไพศาล ตาไฝ) วันที่ 22 ก.ย.2563