สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม และนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหญ้าแห้งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางเลน จำนวน 27 ราย มอบหญ้าแห้ง 250 ฟ่อน และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอนตูม จำนวน 26 ราย มอบหญ้าแห้ง 250 ฟ่อน โดยได้รับการสนับสนุนหญ้าแห้งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี จำนวน 500 ฟ่อน

 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2 พ.ย.2563