สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจเคลื่อนที่ ของด่านกักกันสัตว์นครปฐม ณ จุดตรวจศาลารอรถอีก 2 กม.ถึงอำเภอบางเลน เน้นย้ำเฝ้าระวังรถบรรทุกสุกร ซากสุกร และป้องกันปราบปรามการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ที่มาจากจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียงอย่างเข้มงวด เหตุการณ์ปกติ และยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างไร

 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมฯ วันที่ 2 พ.ย.2563