สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณรอบตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ตลาดล่าง-ตลาดบน)
และ
ตลาดโอเดียน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่ 30 ธันวาคม 2563