สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้บูรณาการร่วมกับอำเภอกำแพงแสน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน และกำนันนัยฤทธิ์ จำเล (ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกำแพงแสน) ทำการปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบยาฆ่าเชื้อโรคให้กับอำเภอกำแพงแสน จำนวน 200 ลิตร ไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่ 5 มกราคม 2564