สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม และ นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจสัตว์-ซากสัตว์ สระกะเทียม (ฝั่งขาเข้าจังหวัดนครปฐม) รอยต่อจังหวัดราชบุรี-นครปฐม ร่วมกับทีมงานด่านกักกันสัตว์นครปฐมซึ่งปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตามมาตรการป้องกันโรค ASF และโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ปราบปรามผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจไม่พบผู้กระทำความผิด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ วันที่ 11 ม.ค.2564