สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นางบังอร​ จ้อยทองมูล เลขที่ 37/1 หมู่ 9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน วันที่ 21 มกราคม 2564