สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาดหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มีความห่วงใยเรื่องอาหารสัตว์ในยามฤดูแล้ง จึงได้สนับสนุนโครงการคลังเสบียงสัตว์ ประจำตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพแงสน จังหวัดนครปฐมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในยามฤดูแล้ง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564