สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เข้าร่วมอบรม จำนวน 129 ราย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 22 มี.ค.2564