สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ แนะนำ ติดตามการดำเนินงานสัตว์พันธุ์ดี (ด้านโคนม) ณ คณะสัตวแพทยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยา
เขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน วันที่ 12 มี.ค.2564