สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผู้มาใช้บริการ จำนวน 46 ราย ทำหมันสุนัขเพศเมีย 9 ตัว เพศผู้ 3 ตัว แมวเพศเมีย 28 ตัว แมวเพศผู้ 40 ตัว รวมทั้งสิ้น 80 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 92 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 11 มี.ค.2564