สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ ในการเพิ่มทักษะและเทคนิคในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน วันที่ 11 มี.ค.2564