สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มสัตว์ปีก จำนวน 12 ราย ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว และตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน วันที่ 11 ส.ค.2564