สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีกและแนะนำเกษตรกรพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มสัตว์ปีก โดยหากพบสัตว์ปีกป่วยผิดปกติให้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลนทันที ทั้งนี้สำนักงานฯ ได้มอบเวชภัณฑ์ และยาฆ่าเชื้อโรคให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในการป้องกันโรคในสัตว์ปีก            

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน วันที่ 13 ส.ค.2564