สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนว่ามีไข่ไก่เสื่อมคุณภาพออกมาจำหน่าย ส่งผลให้ผู้ค้าและผู้บริโภคเกิดความเดือดร้อน และกระทบความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้าไข่ไก่ กรมปศุสัตว์จึงเข้าดำเนินการตรวจสอบสถานที่รวบรวมไข่ไก่ โดยมีนายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับนายธิติ อัตรเสน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ด่านกักกันสัตว์นครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน เข้าตรวจสอบสถานที่รวบรวมไข่ไก่รายใหญ่ในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคต่อสินค้าไข่ไก่

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน วันที่ 18 ส.ค.2564