สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

 

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้และสัตว์ประจำถิ่นให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 กลุ่มๆ ละ 20 ราย รวม 40 ราย โดยมีพันธุ์ไก่ไข่สาว รายละ 4 ตัว ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 120 ลิตร กลุ่มละ 10 ใบ ในพื้นที่ตำบลหินมูล และตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 3 ก.ย. 2564