สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

 

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ ไก่ไข่เพศเมีย อายุ 16 สัปดาห์ จำนวน 1 รายๆ ละ 5 ตัว อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ระยะไข่ จำนวน 1 รายๆ ละ 1 กระสอบ พันธุ์เป็ดไข่ จำนวน 3 รายๆ ละ 5 ตัว อาหารเป็ดไข่ จำนวน 3 รายๆ ละ 1 กระสอบ และที่ให้น้ำไก่/เป็ด จำนวน 4 ใบ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางเลน และอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 3 ก.ย. 2564