สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ประชุมชี้แจงแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และฝ่ายบริหารทั่วไป ตลอดจนแผนปฏิบัติงานทางด้านงบประมาณของกรมปศุสัตว์ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งติดตามงานเร่งด่วนในการช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำท่าจีนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ วันที่ 27 ต.ค.2564