สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ตรวจติดตามศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงตามรอยพ่อรัชกาลที่ 9 ของนางสังวาล ใจซื่อตรง เลขที่ 46 หมู่ที่ 2 ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้กับศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 26 ต.ค.2564