สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยพลู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ได้ดำเนินการทำหมันเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัข-แมว และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดห้วยพลู ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีผู้มาใช้บริการ 35 ราย ทำหมันสุนัขเพศเมีย 8 ตัว เพศผู้ 2 ตัว แมวเพศเมีย 29 ตัว และแมวเพศผู้ 16 ตัว รวมทั้งสิ้น 55 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 70 ตัว ทั้งนี้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 10 พ.ย.2564