สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ในพื้นที่ตำบลศาลายา  ตำบลคลองโยง และตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง จำนวน 3 ราย  มีเป็ดไล่ทุ่งทั้งสิ้น 9,100 ตัว  

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล วันที่ 24 พ.ย.2564