สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน เข้าตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐานสุกร  ของนายพรชัย ตั้งเมธากุล (เค.เอส.ฟาร์ม) เลขที่ 44/15 หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 24 พ.ย.2564