สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยกระบือเพศเมีย จำนวน 2 ตัว    เพื่ออุทิศบุญกุศลและเสริมความเป็นสิริมงคล      โดยในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา      ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ทำพิธีมอบกระบือพระราชทานให้กับ นางสาวอชิรญา ขำผึ้ง บ้านเลขที่107/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 2 ธ.ค.2564