สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม   ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ดำเนินการเก็บตัวอย่าง Surface Swab เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) จากโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม วันที่ 14 ธ.ค.2564