สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) เป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ศพก.ด้านปศุสัตว์ จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นางบังอร จ้อยทองมูล บ้านเลขที่ 37/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 15 ธ.ค.2564