สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และร่วมกับเทศบาลตำบลขุนแก้ว ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 มีกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความรู้ประชาชนด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ มีผู้มาใช้บริการ 67 ราย ทำหมันสุนัขเพศผู้ 20 ตัว เพศเมีย 13 ตัว แมวเพศผู้ 45 ตัว เพศเมีย 70 ตัว รวมทั้งสิ้น 148 ตัว ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนคัดกรองและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID –19) เป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกสมศักดิ์ อานิสงฆ์ และทีมงานมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 19 ม.ค.2565