สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 20 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสุกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 200 ชุด  ณ  ห้องประชุมสนามจันทร์  ชั้น  5 ศาลากลาง จังหวัดนครปฐม โดยมี    นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ และมีนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นำเกษตรกรและผู้ประกอบการเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน  
จำนวน 30 ราย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ วันที่ 20 ม.ค.2565