สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอกำแพงแสน สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสถานที่พักซากสัตว์และสถานที่จัดเก็บซากสัตว์ (เนื้อสุกร) โดยนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  ได้มอบหมายให้นายบรรณวุฒิ สายะสนธิ ปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่ตรวจสถานที่พักซากสุกร ของบริษัท โอดีเอส แอบโซลูท จำกัด เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อป้องกันการกักตุนเนื้อสุกรในพื้นที่ ผลการตรวจสอบเนื้อสุกร พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสุกร จำนวน 4,000 กิโลกรัม ประกอบกิจการประเภทแปรรูปเนื้อสุกรส่งขายไปยังห้างสรรพสินค้า และไม่พบว่ามีการกักตุนเนื้อสุกร ทั้งนี้ได้มีผลการรายงานการวิเคราะห์ทดสอบไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASFV) ตรวจโดยวิธี Real-time PCR

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม วันที่ 24 ม.ค.2565