สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ฝึกอบรมโครงการสร้างศักยภาพพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี      กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล โดยมีนายสัจจพล นาคดิลก นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และนายนพดล ภูมรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 8 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล วันที่ 27 ม.ค.2565