สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน ฝึกอบรมโครงการสร้างศักยภาพพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี          กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมกิ่งกาชาด​ ที่ว่าการอำเภอบางเลน โดยมีนายวสันต์ กลิ่นสุข ปศุสัตว์อำเภอดอนตูม​ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีผู้เข้ารวมฝึกอบรม จำนวน 23 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน วันที่ 27 ม.ค.2565