สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครปฐม โดยมี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการ                                              นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา  ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ 7 ท่าน ได้เข้าตรวจประเมินการขออนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประเภทไก่เนื้อของ KCF Processing and marketing เลขที่ 49/1 หมู่ 3 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ผลการตรวจประเมินผ่านการประเมินตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตูม วันที่ 21 ก.พ.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ