สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล ดำเนินการทำหมัน เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัข-แมว และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดไทร ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีผู้มาใช้บริการ 26 ราย ทำหมันสุนัขเพศเมีย 3 ตัว เพศผู้ 4 ตัว แมวเพศเมีย 21 ตัว และแมวเพศผู้ 24 ตัว รวมทั้งสิ้น 52 ตัว โดยมีมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 5 เม.ย.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ