สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ดำเนินโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 โดยลงพื้นที่ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างฟาร์มเป็ด GFM(Serum) จำนวน 2 รายๆ ละ 20 ตัวอย่าง ณ แม่ทองดีฟาร์มเป็ด เลขที่ 96 หมู่ 4 ต.สัมปทวน และฉัตรชัยฟาร์มเป็ด เลขที่ 96/22 หมู่ 3 ต.วัดละมุด รวมทั้งสิ้น 40 ตัวอย่าง และสุ่มเก็บตัวอย่างโรงฆ่าสัตว์ปีก (Cloacal Swab) จำนวน 4 หลอด ณ โรงฆ่าสัตว์นางบุญมา เอี่ยมจันทร์พวง เลขที่ 61/6 หมู่ 5 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 18 เม.ย.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ