สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ผู้แทนหอการค้าจังหวัดนครปฐม ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ของนางสาวศรีสุดา ธีรานุวัฒน์ ตั้งอยู่เลขที่ 28/8 หมู่ 6 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 6 พ.ค.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ