สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วัน 11 พฤษภาคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ อานิสงฆ์ และนายชัยสิริ อินเสือสีห์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ควายไทย โดยจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการระลึกถึงวันดังกล่าว ทั้งนี้พร้อมมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการดูแลรักษากระบือให้กับเกษตรกร จำนวน 6 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี วันที่ 11 พ.ค.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ