สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วัน 11 พฤษภาคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพรานดำเนินการเก็บตัวอย่าง Surface Swab เพื่อตรวจและเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) จากโรงฆ่าสัตว์ 8 แห่ง และห้องเย็น(สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์) 4 แห่ง ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน วันที่ 11 พ.ค.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ