สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดหอมเกร็ด ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแจกเวชภัณฑ์และเอกสารให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ มีประชาชนมารับบริการ จำนวน 88 ราย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ วันที่ 19 พ.ค.2565

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการเมืองอ
ัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ