สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน วันที่ 23 มิ.ย.2565